5 Rhythms® intro | Tomasz Szymocha PL/ENG

Jeśli wprowadzisz swoje ciało w ruch, dusza sama się uzdrowi. Umysł się uspokoi, kiedy ciało będzie rozpoznane, zaprzyjaźnione i wytańczone. Kiedy ciało jest w ruchu, staje się czystą energią, przepływem – staje się samym życiem. Do tych prawd zaprowadzi Cię praktykowanie 5Rytmów® – rodzaju dynamicznej medytacji stworzonej przez Gabrielle Roth w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w USA. Poprzez 5 jakości ruchu (Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical i Stillness), dajemy sobie szansę odnalezienia się, zrozumienia, bycia tu i teraz, z otwartymi sercami i czystymi umysłami.
If you set your body in motion, the soul will heal itself. The mind will calm down when the body is recognized, friends and danced. When the body is in motion, it becomes pure energy, a river it becomes life itself. To these truths, you will be guided by practicing the 5Rhythms® a dynamic meditation developed by Gabrielle Roth in the 1960s in the USA. Through the 5 qualities of movement (Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical and Stillness) we give ourselves the opportunity to find ourselves, to understand ourselves, to be in the here and now, with open hearts and clear minds.

Prowadzący: Tomasz Szymocha | 5Rytmów®

Czas trwania: 3h

Data i godzina: friday 17:00 – 20:00

Miejsce: White Tent

Ilość osób: no limits

Dla Kogo: for everyone

Bobasy: kids friendly 

Select your currency
EUR Euro
PLN Złoty polski