„Wytrzymałe i niewymagające” ART | Agata Levitzky Collages

Prowadzący: Agata Levicka

Czas trwania:

Data i godzina:

Miejsce:

Ilość osób:

Dla Kogo: 

Bobasy: 

Cena:

Levitzky collages: Analogowe kolaże tworzone z miłości do emocji i świata wewnętrznego. Agata Lewicka to artystka specjalizująca się w analizie i doświadczaniu uczuć. Emocje i przeżycia najczęściej przedstawia w formie roślin oraz fragmentów ludzkiego ciała. Kruche i delikatne, a tak niewiele potrzebują, by samodzielnie funkcjonować. Główne źródło inspiracji stanowią jej prywatne doświadczenia, które opowiedziane w formie kolażu, dają przestrzeń do swobodnej interpretacji. Ta subiektywność narracji jest dla autorki największą wartością, bo pozwala na bliskość, nawiązanie z odbiorcą więzi, niewerbalny dialog. Jest to również szansa na spotkanie się ze swoimi emocjami, które czasami mogą okazać się niewygodne.

Levitzky traktuje proces tworzenia jako formę medytacji. Zabawa kawałkami starych gazet daje ukojenie, a powstałe kolaże portretują jej wewnętrzny świat. Układanie wyrwanych z kontekstu fragmentów w zupełnie nowe konfiguracje nie jest przypadkowe, lecz jest intencyjną czynnością, prowokowaną emocjonalnie. Najważniejsza dla niej jest intuicja, która pomija różnicę między rzeczywistością i nierzeczywistością i odnosi się wyłącznie do samego obrazu.

 

 Ig @Levitzky_collages

ENG

Levitzky collages: Analog collages made with love for emotions and the inner world. Agata Lewicka is an artist specializing in the analysis and experience of feelings. Emotions and experiences are usually presented in the form of plants and parts of the human body. Although fragile and delicate, they need so little to function on their own. The main source of inspiration are her private experiences, which, narrated in the form of a collage, provide space for free interpretation. This subjectivity of the narrative is the greatest value for the author, as it allows for closeness, establishing connection with the viewer, and a non-verbal dialogue. It is also a chance to meet one’s emotions, which can sometimes be uncomfortable. Levitzky sees the creative process as a form of meditation. Playing with pieces of old newspapers gives relief, and the created collages portray her inner world. Arranging fragments taken out of context into completely new configurations is not accidental, but is an intentional, emotionally provoked activity. The most important thing for the artist is intuition, which ignores the difference between reality and unreality and relates only to the image itself.)

Select your currency
EUR Euro
PLN Złoty polski