FIERCE Body with live drums ~ z perkusją na żywo PL/ENG | Marta Ziółek

”Jeśli nie mogę tańczyć,
to nie moja rewolucja.”
(Emma Goldman)

Punktem wyjścia dla warsztatu jest potrzeba stworzenia przestrzeni celebracji WOLNYCH CIAŁ, dedykowanej wspólnototwórczej, społecznie oczyszczającej mocy tańca. Warsztaty opierają się na hybrydowej technice, wzmacniającej indywidualną i grupową  obecność. Praktyka taneczna będzie budowana przy granej na żywo muzyce perkusyjnej. Będziemy łączyć zarówno elementy medytacji dynamicznej, footworków pochodzących z kultury klubowej i ulicznej, jak i transowych tańców. Warsztatowi towarzyszyć będzie praktyka wokalna, która skupia się na dolnych centrach uczuciowo-emocjonalnych i aktywnej pracy z miednicą, przeponą, gardłem, stopami, dłońmi, uwolnieniem ciała i wibracji. Jakie emocje towarzyszą nam w ruchu i jak mogą być świadomie transformowane we wspólny gest, działanie, taniec, głos? Jak budowana jest łączność, wzajemność między ciałami, współ-bycie, wspólne formy oporu oraz współ-czucie w ruchu?

“If I can’t dance,
It’s not my revolution.
(Emma Goldman)

The starting point of the workshop is the need to create a space for the celebration of FREE BODY dedicated to the community-building, social-purifying power of dance. The workshop is based on a hybrid technique that strengthens individual and group presence. The dance practice is built up with live percussion music. We will combine elements of dynamic meditation, footworks from club and street culture as well as trance dances. The workshop is accompanied by a singing practice focusing on the lower emotional and emotional centres and active work with pelvis, diaphragm, neck, feet, hands, body release and vibration. Which emotions accompany us in motion and how can they be consciously transformed into a common gesture, action, dance, voice? How are connection, reciprocity between bodies, co-being, common forms of resistance and compassion built up in the movement?

PHOTOS @patmic

Miejsce: White Tent

Data i godzina: sobota 12:30 – 15:30

Dla kogo: Wszyscy | everybody

Bobasy: nie

Nagość: NIE 🙂

Język: PL / ENG

Select your currency
EUR Euro
PLN Złoty polski