MISY TYBETAŃSKIE dla dzieci – TIBETAN BOWLS for kids | Asia Nowicka

Na zajęciach będziemy uczyć się jak ćwiczyć uważność, poprzez obserwowanie oddechu, będziemy wyciszać się oddechem, będziemy rozpoznawać emocje, nazywać je, rozpoznawać ich obecność w ciele i uwalniać. Będą Nam w tym pomagać instrumenty takie jak misy tybetańskie, gong, dzwonki, grzechotki, hang drumy.

Zajęcia oparte są tym razem głównie na zabawie, poprzez czynne muzykowanie przy interaktywnym udziale dzieci. Misy angażują wszystkie zmysły dlatego zabawa z nimi jest aktywna forma rozwoju i edukacji. Jest to także nauka skupienia, koncentracji, współpracy w grupie, wrażliwości na dźwięk i muzykę przy czym jest dużo radości.

In class we will learn how to practice mindfulness by observing the breath, quieting the breath, recognizing emotions, naming them, recognizing their presence in the body and letting go. Instruments like Tibetan bowls, gongs, bells, rattles and hang drums will help us.

The lessons this time are mainly based on play, through active music making with the interactive participation of the children. Bowls engage all the senses, so playing with them is an active form of development and education. It is also learning concentration, concentration, collaboration in the group, sensitivity to sound and music, and it is a lot of fun.

Prowadzący: Asia Nowicka

Czas trwania: 1h

Data i godzina: sobota | saturday 17:30 – 18:30

Miejsce: Dharma Tipi 

Liczba osób: 20

Dla Kogo: Dzieci i młodzież | Kids and Youth

Bobasy: Tak | kids friendly

Język: PL / ENG

Select your currency
EUR Euro
PLN Złoty polski