Vinyasa Flow Yoga PL/ENG | Natalia Faron Pełnia Słońca

Vinasya yoga jest uważana za „medytacje w ruchu”, łączy harmonie, równowagę, uważność oraz płynność. Oddech inicjuje ruch, który łączy jedną asanę z drugą. Poruszamy się, zauważamy jak się poruszamy i co nas porusza. Ćwiczymy razem, aby wspierać się wzajemnie. Uspokajamy nasz pobudzony umysł ruchem. Sesja jogi stopniowo otwiera ciało, każda sekwencja opiera się na poprzedniej, ewoluując w głębsze, bardziej zaawansowane asany. Cała praktyka kończy się głębokim poczuciem uważności i poprawą samopoczucia. Zajęcia obejmują szereg pozycji stojących, siedzących i leżących na plecach, skręty, pozycje równoważące, skłony do przodu, zgięcia pleców, wzmocnienie tułowia. Kończą się stanem całkowitego relaksu w pozycji Savasany.

Vinasya Yoga is considered to be “meditations in motion” and combines harmony, balance, mindfulness and fluidity. The breath initiates a movement that connects one asana with another. We move, we notice how we move and what moves us. We practice together to support each other. We calm our spurred mind by moving. The yoga session gradually opens up the body, each sequence builds on the previous one and develops into deeper, more advanced asanas. The whole practice ends with a deep sense of mindfulness and improved well-being. Classes include a range of standing, sitting and back positions, rotations, balancing positions, forward inclination, back flexion, torso reinforcement. They end in a state of complete relaxation in the Savasana position.

Prowadząca: Natalia Faron | Pełnia Słońca

Czas trwania: 1h

Data i godzina: piątek i niedziela | friday & sunday 10:00 – 11:00

Miejsce: Open Air

Ilość osób: bo | no limits

Dla Kogo: Wszyscy | Everyone

Bobasy: tak | kids friendly

Język: PL/ENG

Select your currency
EUR Euro
PLN Złoty polski