REGULAMIN WARSZTATOWNI KULTURKA U STÓŁKA
Leśne przedszkole oraz Szkółka leśna

Art. 1.Postanowienia ogólne. 

1.1. Warsztatownia Kulturka u stółka jest placówką opiekuńczo – edukacyjną. Dzieci przebywają na świeżym powietrzu przez cały okres trwania umowy. Wyjątek stanowią takie warunki pogodowe, które to uniemożliwiają. 

1.2. Zajęcia prowadzone przez Warsztatownia Kulturka u stółka są przeznaczone dla dzieci w wieku  od  3 do 13 lat. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest objęcie opieką dziecka młodszego lub  starszego. 

Art. 2. Opieka i edukacja. 

2.1. W celu sprawowania opieki nad dziećmi Warsztatownia Kulturka u stółka (dalej nazywany także  placówką) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, zapewniającą właściwą opiekę i wspieranie rozwoju 

dziecka. 

2.2. Zajęcia organizowane przez Warsztatownię Kulturka u stółka są dostosowane do wieku dzieci i  ich stopnia rozwoju, łączy zabawę i naukę oraz wspiera indywidualne predyspozycje dziecka. 

Art. 3. Czas otwarcia placówki. 

3.1. Warsztatownia Kulturka u stółka jest czynna w godzinach 09:30-13.00 z 2 godzinną przerwą  obiadową 14:30-17:00, podczas której dziecko jest pod opieką rodzica. 

3.2. W razie niemożności odebrania dziecka do godz. 17.00 Rodzice/Opiekunowie powinni  poinformować o przewidywanej godzinie odbioru dziecka z placówki. 

Opieka po godz. 17.00 jest dodatkowo płatna. 

Art. 4. Wymiar opieki na dziećmi. 

4.1. Warsztatownia Kulturka u stółka będzie sprawować opiekę nad dziećmi w następujących  systemie: 

  • 3 dni festiwalu (1,2 i 3 lipca 2022) 

4.2. Dzieci powinny być przygotowane wg wysłanych wcześniej wytycznych (zaopatrzone z zapasowe ubrania, wyposażone w opaski z numerami telefonów rodziców, 

4.3. Przedszkole przyjmuje tylko dzieci ODPIELUCHOWANE. Rekomendujemy też zapisywanie dzieci, które doświadczyły już adaptacji przedszkolnej / żłobkowej i nie będzie to ich pierwsza sytuacja , w której zostają pod opieką nowych osób w nowej grupie dzieci. 

4.4. Placówka zobowiązuje się do opieki o charakterze zgodnym i reprezentującym wartości promowane przez MAMA GLOBAL HEALING, tj.

> komunikacja bez przemocy (NVC)

> bliskościowe podejście personelu 

> wychowanie bez ocen, kar i nagród

> głębokie poszanowanie natury  

> rozbudzanie świadomości ekologicznej

> rozbudzanie świadomości dotyczącej zdrowego życia w tym jedzenia

>  główny nacisk kładziemy na relacje i komfort emocjonalny dzieci przebywających pod naszą opieką oraz pełne wykorzystanie czasu i możliwości jakie daje naturalna przygoda w otaczającej nas przyrodzie 

 

Art. 5. Opłaty. 

5.1 Opieka sprawowana przez Warsztatownię Kulturka u stółka jest odpłatna. W przedsprzedaży dostępne są tylko pakiety obejmujące pełny format czasowy. 

5.2. Opłaty realizowane są poprzez sklep na stronie www.mamaglobalhealing.com .Po wykupieniu pakietu opieki klient dostaje potwierdzenie zamówienia, a następnie jest kierowany do kontaktu bezpośredniego z firmą realizującą opiekę celem przekazania danych dotyczących dziecka. 

5.3. Opłata nie podlega zwrotowi w razie nieobecności dziecka. 

 

5.4. Zgodnie z informacjami na www.mamaglobalhealing.com i w kanałach mediowych dostawcy usługi MAMA GLOBAL HEALING dostępne są następujące progi cenowe 

 

super early 230 PLN 

 

pre-sale 255 PLN 

 

regular 266 PLN 

 

5.4.Wysokość opłat na miejscu:

 

5.4.1. Opieka po godzinie 17 tej/każda godzina, płatność naliczana po 15 minutach spóźnienia, czyli od  17.15/ 30 PLN 

5.4.2. Organizator placówki nie gwarantuje dostępności miejsc w sprzedaży na miejscu, a ich ewentualna ilość zależy od ilości pakietów pełnoformatowych wykupionych w przedsprzedaży. 

 

Art. 6. Wyżywienie. 

6.1. Placówka zapewnia owocową /zdrową przekąskę i wodę. 

6.2. Dzieci mogą mieć ze sobą bidony / śniadaniówki z własnymi snackami. Wszystkie przedmioty muszą być opisane numerem telefonu rodzica i imieniem i nazwiskiem dziecka

 Art. 7. Opieka zdrowotna. 

7.1. Dzieci chore nie powinny być przyprowadzane do placówki, ze względu na możliwość zarażenia  innych dzieci. 

7.2. W razie zauważenia niedyspozycji dziecka (np.: gorączka, uporczywa biegunka lub wymioty,  mocny kaszel lub katar, kichanie) personel poinformuję niezwłocznie Rodziców/Opiekunów, którzy  powinni odebrać dziecko z placówki. 

7.3. Dziecku w placówce nie będą podawane żadne leki. 

7.4. Rodzice są zobowiązani informować Warsztatownię Kulturka u stółka o wszelkich chorobach i  problemach lub wymaganiach zdrowotnych dziecka, zarówno stałych i przewlekłych, jak i   chwilowych. Za wszelkie niedogodności wynikłe z powodu nieprzekazania wymaganych informacji  Warsztatownia Kulturka u stółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

Art. 8. Kontakt z rodzicami. 

8.1. Warsztatownia Kulturka u stółka będzie kontaktować się z rodzicami telefonicznie. 8.2. Rodzic może w każdej chwili przyjść do dziecka, jednakże dzieci będą przebywać na terenie wyznaczonym oraz spacerować w pobliskim lesie. 

Art. 9. Postanowienia dodatkowe. 

9.1. Rodzice/Opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko w wygodne ubranie codzienne, obuwie  zmienne, ubranie na zmianę- dotyczy Dzieci młodszych, ubranie dostosowane do pogody 

Podpis Rodzica/Opiekuna